Waiting
Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove
JoVE Journal
Neuroscience

This content is Open Access.

Patch Clamp Inspelningar från embryonala Zebrafish Mauthner Cells
 
Click here for the English version

Patch Clamp Inspelningar från embryonala Zebrafish Mauthner Cells

Article DOI: 10.3791/50551 07:38 min
September 10th, 2013

Chapters

Summary September 10th, 2013

Please note that all translations are automatically generated.

Click here for the English version.

Vi har utvecklat en intakt hjärna-ryggmärg förberedelse för att spela in och övervaka elektriska aktiviteten via patch clamp inspelning från Mauthner nervceller och andra reticulospinal celler i zebrafisk embryon. Således har vi möjlighet att spela in retande och hämmande synaptiska strömmar, spänningsstyrda kanalverksamhet och aktionspotentialer från viktiga nervceller i ett växande embryo.

Read Article

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
Simple Hit Counter