Waiting
Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove
JoVE Journal
Medicine

A subscription to JoVE is required to view this content.
You will only be able to see the first 2 minutes.

Ett protokoll för genetisk Induktion och visualisering av godartad och invasiva tumörer i Cephalic komplex av
 
Click here for the English version

Ett protokoll för genetisk Induktion och visualisering av godartad och invasiva tumörer i Cephalic komplex av

Article DOI: 10.3791/50624
September 11th, 2013

Chapters

Summary September 11th, 2013

Please note that all translations are automatically generated.

Click here for the English version.

Samarbetet mellan en aktiverad onkogen som RAS V12 och mutationer i cell polaritet gener som klottrat, resultera i tumörtillväxt i Drosophila där tumörceller visar också invasiva beteenden. Här ett enkelt protokoll för induktion och observation av benigna och invasiva tumörer presenteras.

Read Article

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
Simple Hit Counter