Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove
JoVE Journal
Medicine

A subscription to JoVE is required to view this content.
You will only be able to see the first 20 seconds.

Intramyocardial Cell Levering
 

Intramyocardial Cell Levering: Observasjoner i murine Hearts

Article doi: 10.3791/51064
January 24th, 2014

Summary January 24th, 2014

Please note that all translations are automatically generated.

Click here for the English version.

Intramyocardial celle levering i murine modeller av kardiovaskulære sykdommer, så som hypertensjon eller myokardialt infarkt, er mye brukt for å teste det terapeutiske potensial av forskjellige celletyper i regenerative studier. Derfor vil en detaljert beskrivelse og en klar visualisering av denne kirurgiske prosedyren bidra til å definere grensene og fordeler av hjerte-celle terapeutiske analysene i smågnagere.

Read Article

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
simple hit counter