Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove
JoVE Journal
Medicine

This content is Open Access.

Styra Parkinsons sjukdom med Adaptive Deep Brain Stimulation
 
Click here for the English version

Styra Parkinsons sjukdom med Adaptive Deep Brain Stimulation

Article doi: 10.3791/51403
July 16th, 2014

Summary July 16th, 2014

Please note that all translations are automatically generated.

Click here for the English version.

Adaptiv djup hjärnstimulering (ADBS) är effektiv för Parkinsons sjukdom, förbättrar symptom och minskar strömförbrukningen jämfört med konventionell djup hjärnstimulering (cdbs). I ADBS spår vi en lokal fält potentiell biomarkör (beta oscillerande amplitud) i realtid och använda detta för att styra tidpunkten för stimulering.

Read Article

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
simple hit counter