Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove
JoVE Journal
Behavior

This content is Open Access.

Utveckling av en virtuell verklighet Bedömning av vardagen Skills
 

Utveckling av en virtuell verklighet Bedömning av vardagen Skills

Article doi: 10.3791/51405
April 23rd, 2014 Usage Statistics

Summary April 23rd, 2014

Please note that all translations are automatically generated.

Click here for the English version.

En utmaning för att bevisa behandlingseffekt för kognitiva funktionsnedsättningar vid schizofreni är att hitta optimera mätningen av färdigheter relaterade till vardagen att fungera. Virtual Reality Functional Assessment Kapacitet Tool (VRFCAT) är ett interaktivt spel baserad datoriserad åtgärd för kompetens i samband med vardagliga funktion, inklusive baslinjen nedskrivningar och behandlingsrelaterade förändringar.

Read Article

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
simple hit counter