Waiting
Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove
JoVE Journal
Immunology and Infection

A subscription to JoVE is required to view this content.

Statisk vidhäftning analys för studier av Grin Aktivering i T-lymfocyter
 
Click here for the English version

Statisk vidhäftning analys för studier av Grin Aktivering i T-lymfocyter

Article DOI: 10.3791/51646 09:14 min June 13th, 2014
June 13th, 2014

Chapters

Summary

Please note that all translations are automatically generated.

Click here for the English version.

Statisk vidhäftningsanalys är ett kraftfullt verktyg som kan användas för att modellera interaktionerna mellan T-lymfocyter och andra celltyper. Interaktioner alstras genom insprutning av märkta T-celler till brunnar belagda med vidhäftningsmolekyler, medan ett plattläsare användes för att kvantifiera antalet vidhäftande celler efter serietvättar.

Tags

Immunologi immunförsvar Phenomena T-cell adhesion Rap1 integriner T-lymfocyter ICAM-1
Read Article
Waiting X
Simple Hit Counter