Waiting
Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove
JoVE Journal
Immunology and Infection

A subscription to JoVE is required to view this content.

Analys av vidhäftning under Shear stress för studier av T-lymfocyter-adhesionsmolekyl interaktioner
 
Click here for the English version

Analys av vidhäftning under Shear stress för studier av T-lymfocyter-adhesionsmolekyl interaktioner

Article DOI: 10.3791/54203-v 07:40 min June 29th, 2016
June 29th, 2016

Chapters

Summary

Please note that all translations are automatically generated.

Click here for the English version.

Denna vidhäftningsflödesanalys ger en enkel, hög modell av T-cell-epitelceller interaktioner inverkan. En sprutpump används för att generera skjuvspänning, och konfokal mikroskopi fångar bilder för kvantifiering. Målet med dessa studier är att på ett effektivt sätt kvantifiera T-cell adhesion med hjälp av flödesförhållanden.

Tags

Immunologi T-lymfocyt vidhäftning flöde skjuvspänning LFA-1 ICAM-1 RAP1.
Read Article

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
Simple Hit Counter