Waiting
Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove
JoVE Journal
Chemistry

This content is Open Access.

Eksfoliering av egyptisk blå og Han Blå, To Alkali Earth Copper silikat-baserte pigmenter
 
Click here for the English version

Eksfoliering av egyptisk blå og Han Blå, To Alkali Earth Copper silikat-baserte pigmenter

Article DOI: 10.3791/51686 12:04 min
April 24th, 2014

Chapters

Summary April 24th, 2014

Please note that all translations are automatically generated.

Click here for the English version.

Utarbeidelse og peeling av CaCuSi 4 O 10 og BaCuSi 4 O 10 er beskrevet. Ved omrøring i varmt vann, CaCuSi 4 O 10 spontant eksfolierer inn monolayers, mens BaCuSi 4 O 10 krever ultrasonication i organiske løsemidler. Nær infrarød (NIR) avbildning illustrerer NIR emisjonsegenskaper til disse materialene, og vandige dispersjoner av disse nanomaterialer er nyttige for behandling av løsningen.

Read Article

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
Simple Hit Counter