Waiting
Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove
JoVE Journal
Immunology and Infection

A subscription to JoVE is required to view this content.
You will only be able to see the first 2 minutes.

Framställning av en Blood Culture Pellet för Rapid Bacterial Identifiering och Antibiotikum resistensbestämning
 
Click here for the English version

Framställning av en Blood Culture Pellet för Rapid Bacterial Identifiering och Antibiotikum resistensbestämning

Article DOI: 10.3791/51985 11:25 min
October 15th, 2014

Chapters

Summary October 15th, 2014

Please note that all translations are automatically generated.

Click here for the English version.

En snabb bakteriell pellet-beredning från en positiv blododling kan användas som ett prov för tillämpningar såsom identifiering genom MALDI-TOF, Gram-färgning, antibiotiska resistensbestämning och PCR-baserat test. Resultaten kan snabbt kommuniceras till kliniker att förbättra resultatet av patienter som lider av infektioner i blodomloppet.

Read Article

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
Simple Hit Counter