Waiting
Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove
JoVE Journal
Immunology and Infection

A subscription to JoVE is required to view this content.
You will only be able to see the first 2 minutes.

Utarbeidelse av en blodkultur Pellet for Rapid Bakteriell Identifisering og antibiotika resistenstesting
 
Click here for the English version

Utarbeidelse av en blodkultur Pellet for Rapid Bakteriell Identifisering og antibiotika resistenstesting

Article DOI: 10.3791/51985 11:25 min
October 15th, 2014

Chapters

Summary October 15th, 2014

Please note that all translations are automatically generated.

Click here for the English version.

En rask bakteriell pellet preparat fra en positiv blodkultur kan anvendes som en prøve for applikasjoner som identifikasjon ved MALDI-TOF, Gram-farging, antibiotisk resistenstesting og PCR-basert test. Resultatene hurtig kan kommuniseres til klinikere for å forbedre resultatet av pasienter som lider av blodet infeksjoner.

Read Article

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
Simple Hit Counter