Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove
JoVE Journal
Medicine

A subscription to JoVE is required to view this content.
You will only be able to see the first 2 minutes.

Demonstrasjon av Rat iskemisk Skin Wound Model
 
Click here for the English version

Demonstrasjon av Rat iskemisk Skin Wound Model

Article doi: 10.3791/52637
April 1st, 2015

Summary April 1st, 2015

Please note that all translations are automatically generated.

Click here for the English version.

Rotte, på grunn av sin størrelse, tilgjengelighet og heller føyelig oppførsel, har blitt benyttet som et forskningsmodellen i mange år. Målet med denne protokollen er å utnytte den rotte som en iskemisk hud sårtilheling modell for å gi verdifull innsikt i patofysiologien av kroniske sår.

Read Article

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
simple hit counter