Waiting
Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove
JoVE Journal
Environment

A subscription to JoVE is required to view this content.
You will only be able to see the first 2 minutes.

Kalibreret Passiv Prøveudtagning - Multi-plot Field Målinger af NH
 
Click here for the English version

Kalibreret Passiv Prøveudtagning - Multi-plot Field Målinger af NH

Article DOI: 10.3791/53273
March 21st, 2016

Chapters

Summary March 21st, 2016

Please note that all translations are automatically generated.

Click here for the English version.

Ammoniakemission er en alvorlig trussel mod miljøet ved eutrofiering, forsuring af jordbunden og fine partikler dannelse og stammer hovedsageligt fra landbruget. Denne metode giver ammoniak tab målinger i replikerede feltforsøg muliggør statistisk analyse af emissioner og af relationer mellem afgrøde udvikling og emissioner.

Read Article

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
Simple Hit Counter