Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove
JoVE Journal
Behavior

This content is Open Access.

Eliciting and Analyzing Male Mouse Ultrasonic Vocalization (USV) Sanger
 

Eliciting and Analyzing Male Mouse Ultrasonic Vocalization (USV) Sanger

Article doi: 10.3791/54137
May 9th, 2017 Usage Statistics

Summary May 9th, 2017

Please note that all translations are automatically generated.

Click here for the English version.

Mus produserer et komplekst multisyllabelt repertoar med ultrasoniske vokaliseringer (USVs). Disse USVene er mye brukt som readouts for nevropsykiatriske lidelser. Denne protokollen beskriver noen av praksisene vi lærte og utviklet for konsekvent å indusere, samle og analysere de akustiske funksjonene og syntaksen til musesangene.

Read Article

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
simple hit counter