Waiting
Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove
JoVE Journal
Neuroscience

A subscription to JoVE is required to view this content.
You will only be able to see the first 2 minutes.

Framställning av Single-kohort kolonier och hormonbehandling av arbetsbin Analysera fysiologi associerad med Roll och / eller endokrina systemet
 
Click here for the English version

Framställning av Single-kohort kolonier och hormonbehandling av arbetsbin Analysera fysiologi associerad med Roll och / eller endokrina systemet

Article DOI: 10.3791/54240
September 6th, 2016

Chapters

Summary September 6th, 2016

Please note that all translations are automatically generated.

Click here for the English version.

Här beskriver vi vår detaljerade protokoll för framställning av en enda kohort honungs kolonier - ett användbart verktyg för att analysera rollen associerade arbetare fysiologi. Vi beskriver också detaljerade protokoll för behandling av arbetare med juvenil hormon och ekdyson att utvärdera medverkan av dessa hormoner i regleringen av arbetar beteende och / eller fysiologi.

Read Article

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
Simple Hit Counter