Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove
JoVE Journal
Immunology and Infection

A subscription to JoVE is required to view this content.
You will only be able to see the first 20 seconds.

Förberedelse och tillämpningar av Organotypic Thymic Slice kulturer
 

Förberedelse och tillämpningar av Organotypic Thymic Slice kulturer

Article doi: 10.3791/54355
August 6th, 2016 Usage Statistics

Summary August 6th, 2016

Please note that all translations are automatically generated.

Click here for the English version.

Vi beskriver framställningen av tymiska segment som, i kombination med flödescytometri, kan användas för att modellera positiv och negativ selektion av att utveckla T-celler. Tymiska skivor kan även anpassas för in situ-analys av tymocyt migration, lokalisering, och signalering via immunofluorescens och två-foton mikroskopi.

Read Article

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
simple hit counter