Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove
JoVE Journal
Chemistry

This content is Open Access.

Laser-värme och Radiance Spectrometry för studiet av kärnmaterial i villkor simulera en kärnkraftsolyckan
 
Click here for the English version

Laser-värme och Radiance Spectrometry för studiet av kärnmaterial i villkor simulera en kärnkraftsolyckan

Article doi: 10.3791/54807
December 14th, 2017

Summary December 14th, 2017

Please note that all translations are automatically generated.

Click here for the English version.

Vi presenterar experiment i vilka verkliga kärnbränsle, beklädnad och inneslutning material är laser värms till temperaturer bortom 3000 K medan deras beteende studeras av radiance spektroskopi och termisk analys. Dessa experiment simulera, på en laboratorieskala, bildandet av en lava-fasen efter en kärnreaktor core härdsmälta.

Transcript

Read Article

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
simple hit counter