Waiting
Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove
JoVE Journal
Chemistry

A subscription to JoVE is required to view this content. Sign in or start your free trial.

Oriktade Metabolomics från biologiska källor Använda Ultraperformance vätskekromatografi-högupplösande masspektrometri (UPLC-HRMS)
 
Click here for the English version

Oriktade Metabolomics från biologiska källor Använda Ultraperformance vätskekromatografi-högupplösande masspektrometri (UPLC-HRMS)

Article DOI: 10.3791/50433-v 11:00 min May 20th, 2013
May 20th, 2013

Chapters

Summary

Please note that all translations are automatically generated.

Click here for the English version.

Oriktade metabolomicsen ger en hypotes genererar ögonblicksbild av en metabolisk profil. Detta protokoll kommer att demonstrera extraktion och analys av metaboliter från celler, serum eller vävnad. En rad metaboliter undersöks med användning av flytande-flytande fas extraktion, mikroflöde ultraperformance vätskekromatografi / högupplösande masspektrometri (UPLC-HRMS) kopplad till differentiell analysprogram.

Tags

Biokemi 75 kemi molekylärbiologi cellbiologi fysiologi medicin farmakologi genetik genomik masspektrometri MS Metabolism Metabolomics utan målgrupp extraktion lipider exakt massa vätskekromatografi ultraperformance vätskekromatografi UPLC högupplösande masspektrometri HRMS spektrometri
Read Article

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
Simple Hit Counter