Waiting
Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove
JoVE Journal
Chemistry

A subscription to JoVE is required to view this content. Sign in or start your free trial.

Hög temperatur och högtryck in situ magisk vinkel snurrande kärnmagnetisk resonansspektroskopi
 
Click here for the English version

Hög temperatur och högtryck in situ magisk vinkel snurrande kärnmagnetisk resonansspektroskopi

Article DOI: 10.3791/61794-v 08:55 min October 9th, 2020
October 9th, 2020

Chapters

Summary

Please note that all translations are automatically generated.

Click here for the English version.

De molekylära strukturerna och dynamiken hos fasta ämnen, vätskor, gaser och blandningar är av avgörande intresse för olika vetenskapliga områden. Högtemperatur, högt tryck in situ MAS NMR gör det möjligt att upptäcka den kemiska miljön hos beståndsdelar i blandade fassystem under hårt kontrollerade kemiska miljöer.

Tags

Kemi Nummer 164 Kärnmagnetisk resonans NMR in situ spektroskopi hög temperatur högt tryck material karakterisering biomedicinska material
Read Article

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
Simple Hit Counter