Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove
JoVE Journal
Medicine

This content is Open Access.

Interiktal høyfrekvente Svingninger oppdages med samtidig magnetoencefalografi og Electroencephalography som Biomarker av Pediatric Epilepsi
 

Interiktal høyfrekvente Svingninger oppdages med samtidig magnetoencefalografi og Electroencephalography som Biomarker av Pediatric Epilepsi

Article doi: 10.3791/54883
December 6th, 2016 Usage Statistics

Summary December 6th, 2016

Please note that all translations are automatically generated.

Click here for the English version.

Høyfrekvente Svingninger (HFOs) har dukket opp som presurgical biomarkører for identifisering av epileptogen sone i pediatriske pasienter med medisinsk refraktær epilepsi. En metode for ikke-invasiv opptak, deteksjon og lokalisering av HFOs med samtidig skalp elektroencefalografi (EEG) og magnetoencefalografi (MEG) er presentert.

Read Article

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
simple hit counter