Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove
JoVE Journal
Chemistry
Author Produced

A subscription to JoVE is required to view this content.
You will only be able to see the first 20 seconds.

In Situ Upptäckt och enda Cell kvantifiering av metalloxid nanopartiklar med nukleära Microprobe analys
 

In Situ Upptäckt och enda Cell kvantifiering av metalloxid nanopartiklar med nukleära Microprobe analys

Article doi: 10.3791/55041
February 3rd, 2018

Summary February 3rd, 2018

Please note that all translations are automatically generated.

Click here for the English version.

Vi beskriver en procedur för detektion av kemiska grundämnen närvarande i situ i mänskliga celler samt deras in vitro- kvantifiering. Metoden är väl lämpad att vilken celltyp och är särskilt användbart för kvantitativa kemiska analyser i enstaka celler efter i vitro metalloxid nanopartiklar exponering.

Read Article

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
simple hit counter