Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove
JoVE Journal
Chemistry

A subscription to JoVE is required to view this content.
You will only be able to see the first 20 seconds.

Lågt tryck Vapor-assisted lösningsprocessen för avstämbara Band Gap Pinhole-fri Methylammonium bly Halide perovskit filmer
 

Lågt tryck Vapor-assisted lösningsprocessen för avstämbara Band Gap Pinhole-fri Methylammonium bly Halide perovskit filmer

Article doi: 10.3791/55404
September 8th, 2017

Summary September 8th, 2017

Please note that all translations are automatically generated.

Click here for the English version.

Här presenterar vi ett protokoll för syntesen av CH3NH3I och CH3NH3Br prekursorer och efterföljande bildandet av pinhole-fri, kontinuerlig CH3NH3PbI3-xBrx tunna filmer för den tillämpning i högeffektiva solceller och andra optoelektroniska enheter.

Read Article

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
simple hit counter