Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove
JoVE Journal
Developmental Biology

A subscription to JoVE is required to view this content.
You will only be able to see the first 20 seconds.

Visualisering och kvantitativ analys av embryonisk angiogenes i
 

Visualisering och kvantitativ analys av embryonisk angiogenes i

Article doi: 10.3791/55652
May 25th, 2017

Summary May 25th, 2017

Please note that all translations are automatically generated.

Click here for the English version.

Detta protokoll demonstrerar en fluorescensbaserad metod för att visualisera vasculaturen och att kvantifiera dess komplexitet i Xenopus tropicalis . Blodkärl kan avbildas efter en injektion av ett fluorescerande färgämne i ett embryos slagande hjärta efter genetisk och / eller farmakologisk manipulation för att studera kardiovaskulär utveckling in vivo .

Read Article

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
simple hit counter