Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove
JoVE Journal
Biology

This content is Open Access.

 

ODELAY: En storskala metode for kvantitativ kvantifisering av gjærvekst

Article doi: 10.3791/55879
July 3rd, 2017 Usage Statistics

Summary July 3rd, 2017

Please note that all translations are automatically generated.

Click here for the English version.

Vi presenterer en metode for å kvantifisere vekstfenotyper av individuelle gjærceller etter hvert som de vokser inn i kolonier på faste medier ved bruk av tidsforskjellsmikroskopi betegnet, En-celledubblende evaluering av levende arrays of yeast (ODELAY). Befolknings heterogenitet av genetisk identiske celler som vokser til kolonier, kan observeres og kvantifiseres direkte.

Read Article

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
simple hit counter