Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove
JoVE Journal
Environment

A subscription to JoVE is required to view this content.
You will only be able to see the first 2 minutes.

Måle og kartlegge jorderosjon og deponering relatert til jord Carbonate konsentrasjoner Under landbruks forvaltningen
 
Click here for the English version

Måle og kartlegge jorderosjon og deponering relatert til jord Carbonate konsentrasjoner Under landbruks forvaltningen

Article doi: 10.3791/56064
September 12th, 2017

Summary September 12th, 2017

Please note that all translations are automatically generated.

Click here for the English version.

Romlige mønstre for jorderosjon og avsetning kan utledes fra forskjellene i bakkeelevasjonen kartlagt på riktig tidsintervaller. Slike endringer i havet er knyttet til endringer i nær overflaten jord karbonater. Repeterbare metoder for feltet og laboratoriet målinger av metodene mengder og data analyse er beskrevet her.

Read Article

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
simple hit counter