Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove
JoVE Journal
Genetics

This content is Open Access.

Skyndsam strålning Biodosimetry automatiserade av disentrisk kromosom identifiering (ADCI) och dos uppskattning
 
Click here for the English version

Skyndsam strålning Biodosimetry automatiserade av disentrisk kromosom identifiering (ADCI) och dos uppskattning

Article doi: 10.3791/56245
September 4th, 2017

Summary September 4th, 2017

Please note that all translations are automatically generated.

Click here for the English version.

Cytogenetiska disentrisk kromosom (DC) analysen kvantifierar exponering för joniserande strålning. Automatiserad disentrisk kromosom identifierare och dos Estimator programvaran uppskattar exakt och snabbt biologiska dosen från DCs i metafas celler. Det skiljer monocentric kromosomer och andra föremål från DCs, och uppskattar biologiska stråldosen från frekvensen av DCs.

Read Article

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
simple hit counter