Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove
JoVE Journal
Developmental Biology

This content is Open Access.

Bedömning av effekterna av hormonstörande föreningar på utvecklingen av Vertebrate neurala nätverk-funktion som använder multi elektrod matriser
 
Click here for the English version

Bedömning av effekterna av hormonstörande föreningar på utvecklingen av Vertebrate neurala nätverk-funktion som använder multi elektrod matriser

Article doi: 10.3791/56300
April 26th, 2018

Summary April 26th, 2018

Please note that all translations are automatically generated.

Click here for the English version.

Exponering för miljögifter kan akut påverka utvecklingsländer embryon. Hormonstörande kemikalier såsom bisphenols är kända för att påverka nervsystemet. Här beskriver vi ett protokoll som använder en neuronala nätverk i vitro ryggradsdjur (chick embryo) modell för att studera de funktionella effekterna av toxin exponering på tidiga embryon.

Read Article

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
simple hit counter