Waiting
Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove
JoVE Journal
Chemistry

This content is Open Access.

Fastsettelse av termodynamisk egenskaper av alkalisk jord-flytende metall legeringer med Elektromotorisk kraft-teknikk
 
Click here for the English version

Fastsettelse av termodynamisk egenskaper av alkalisk jord-flytende metall legeringer med Elektromotorisk kraft-teknikk

Article DOI: 10.3791/56718
November 3rd, 2017

Chapters

Summary November 3rd, 2017

Please note that all translations are automatically generated.

Click here for the English version.

Denne protokollen beskriver måling av Elektromotorisk kraft alkaliske-earth elementer i flytende metallegeringer ved høye temperaturer (723-1,123 K) til å fastslå termodynamisk egenskapene, inkludert aktivitet, delvis molar entropi, delvis molar entalpi og fase overgang temperaturer, over et bredt komposisjon område.

Read Article

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
Simple Hit Counter