Waiting
Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove
JoVE Journal
Chemistry

This content is Open Access.

Bestämning av termodynamiska egenskaper av alkaliska jord-flytande metallegeringar med elektromotorisk kraft-tekniken
 
Click here for the English version

Bestämning av termodynamiska egenskaper av alkaliska jord-flytande metallegeringar med elektromotorisk kraft-tekniken

Article DOI: 10.3791/56718
November 3rd, 2017

Chapters

Summary November 3rd, 2017

Please note that all translations are automatically generated.

Click here for the English version.

Det här protokollet beskriver mätning av alkaliska jordartsmetaller element i flytande metallegeringar vid höga temperaturer (723-1 123 K) för att bestämma deras termodynamiska egenskaper, inklusive aktivitet, partiell Molär entropi, partiell molar elektromotorisk kraft entalpi och fas övergången temperaturer, över ett brett sammansättning.

Read Article

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
Simple Hit Counter