Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove
JoVE Journal
Neuroscience
Author Produced

A subscription to JoVE is required to view this content.
You will only be able to see the first 20 seconds.

Opname elektromagnetische hersenactiviteit tijdens de toediening van de gasvormige verdoving agenten Xenon en nitreuze Oxide bij gezonde vrijwilligers
 
Click here for the English version

Opname elektromagnetische hersenactiviteit tijdens de toediening van de gasvormige verdoving agenten Xenon en nitreuze Oxide bij gezonde vrijwilligers

Article doi: 10.3791/56881
January 13th, 2018

Summary January 13th, 2018

Please note that all translations are automatically generated.

Click here for the English version.

Gelijktijdige Liquor en elektro-encefalografie biedt een nuttig instrument om te zoeken naar gemeenschappelijke en duidelijke macroschaal mechanismen van reducties in bewustzijn geïnduceerd door verschillende verdoving. Deze paper toont de empirische methodes ten grondslag liggen aan de opname van dergelijke gegevens van gezonde mensen tijdens N-Methyl-D-Aspartate-(NMDA)-receptor-antagonist-based verdoving tijdens inademing van distikstofoxide (lachgas) en xenon.

Read Article

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
simple hit counter