Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove
JoVE Journal
Medicine

A subscription to JoVE is required to view this content.
You will only be able to see the first 20 seconds.

Teknik och patientens urvalskriterierna för höger främre mini torakotomi för Minimal tillgång aortaklaffen ersättning
 

Teknik och patientens urvalskriterierna för höger främre mini torakotomi för Minimal tillgång aortaklaffen ersättning

Article doi: 10.3791/57323
March 26th, 2018

Summary March 26th, 2018

Please note that all translations are automatically generated.

Click here for the English version.

Målet med detta protokoll är att i detalj beskriva tekniken med minimalinvasiv aortaklaffen ersättning genom en höger främre mini torakotomi och centrala aorta kanylering. Denna teknik kan potentiellt öka patienternas komfort och genom att minska postoperativ morbiditet, främja sänka längden för vistelse och globala kostnader.

Read Article

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
simple hit counter