Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove
JoVE Journal
Chemistry

A subscription to JoVE is required to view this content.
You will only be able to see the first 2 minutes.

Solvothermal syntese av MIL-96 og UiO-66-NH2 på Atomic lag avsatt metalloksid belegg på Fiber Mats
 
Click here for the English version

Solvothermal syntese av MIL-96 og UiO-66-NH2 på Atomic lag avsatt metalloksid belegg på Fiber Mats

Article doi: 10.3791/57734
June 13th, 2018

Summary June 13th, 2018

Please note that all translations are automatically generated.

Click here for the English version.

Metal-organisk rammer er effektive i gasslager og heterogene katalyse, men typisk syntese metoder resultatet i løs pulver som er vanskelige å innlemme i smarte materialer. Vi viser en metode for første belegget stoffer med ALD metalloksider, noe som resulterer i conformal filmer av MOF på stoffene under solvothermal syntese.

Read Article

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
simple hit counter