Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove
JoVE Journal
Chemistry

A subscription to JoVE is required to view this content.
You will only be able to see the first 2 minutes.

Solvothermal syntes av MIL-96 och UiO-66-NH2 på atomlager deponeras metalloxid beläggningar på Fiber mattor
 
Click here for the English version

Solvothermal syntes av MIL-96 och UiO-66-NH2 på atomlager deponeras metalloxid beläggningar på Fiber mattor

Article doi: 10.3791/57734
June 13th, 2018

Summary June 13th, 2018

Please note that all translations are automatically generated.

Click here for the English version.

Belägga med metall-organiska ramar är effektiva för lagring av gas och heterogen katalys, men typiska syntes metoder resultatet i löst puder som är svårt att införliva i smarta material. Vi visar en metod för första beläggning tyger med ALD metalloxider, vilket resulterar i MOF-conformal filmer på tygerna under solvothermal syntes.

Read Article

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
simple hit counter