Waiting
Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove
JoVE Journal
Environment

This content is Open Access.

Anaerob Biosensor test för påvisande av kvicksilver och kadmium
 
Click here for the English version

Anaerob Biosensor test för påvisande av kvicksilver och kadmium

Article DOI: 10.3791/58324-v 09:33 min December 17th, 2018
December 17th, 2018

Chapters

Summary

Please note that all translations are automatically generated.

Click here for the English version.

Här presenterar vi ett protokoll för att använda en anaerob mikrobiell biosensor hela-cell för att utvärdera hur olika miljövariabler påverka biotillgängligheten av Hg och Cd för bakterier i syrefria miljöer.

Transcript

Tags

Miljövetenskap fråga 142 Biosensor kvicksilver kadmium anaerob biotillgänglighet metall artbildning
Read Article

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
Simple Hit Counter