Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove
JoVE Journal
Biochemistry

A subscription to JoVE is required to view this content.
You will only be able to see the first 20 seconds.

Bruk av elektron spinn resonans i biologiske prøver omgivelsestemperatur og 77 K
 

Bruk av elektron spinn resonans i biologiske prøver omgivelsestemperatur og 77 K

Article doi: 10.3791/58461
January 11th, 2019

Summary January 11th, 2019

Please note that all translations are automatically generated.

Click here for the English version.

Elektron spinn resonans (EPR) spektroskopi er en entydig metode for å måle frie radikaler. Bruk av selektiv spinn sonder tillater påvisning av frie radikaler i forskjellige mobilnettet avdelinger. Vi presenterer en praktisk, effektiv metode for å samle biologiske prøver som forenkler behandling, lagring og overføring av prøver for EPR målinger.

Read Article

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
simple hit counter