Waiting
Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove
JoVE Journal
Chemistry

This content is Open Access.

Utvinning av Lignin med høy β-O-4 innhold av Mild etanol utvinning og dens effekt på Depolymerization avkastningen
 
Click here for the English version

Utvinning av Lignin med høy β-O-4 innhold av Mild etanol utvinning og dens effekt på Depolymerization avkastningen

Article DOI: 10.3791/58575-v
January 7th, 2019

Chapters

Summary January 7th, 2019

Please note that all translations are automatically generated.

Click here for the English version.

Her presenterer vi en protokoll for å utføre etanol utvinning av lignin fra flere kilder av biomasse. Effekten av utvinning på lignin avkastning og β-O-4 innholdet presenteres. Selektive depolymerization utføres på de innhentet Ligniner å få høy aromatiske monomer produkter.

Transcript

Read Article

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
Simple Hit Counter