Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove
JoVE Journal
Neuroscience

This content is Open Access.

Dynamisk Inter underlagt funksjonelle tilkobling avslører øyeblikk til øyeblikk hjernen nettverkskonfigurasjoner drevet av kontinuerlig eller kommunikasjon paradigmer
 
Click here for the English version

Dynamisk Inter underlagt funksjonelle tilkobling avslører øyeblikk til øyeblikk hjernen nettverkskonfigurasjoner drevet av kontinuerlig eller kommunikasjon paradigmer

Article doi: 10.3791/59083
March 21st, 2019

Summary March 21st, 2019

Please note that all translations are automatically generated.

Click here for the English version.

Målet med beskrevet tilnærming er å avgjøre hva øyeblikk av paradigmet (temporal perspektiv), og mellom hvilke områder (romlig perspektiv), forekommer betydelig detalj i funksjonelle tilkobling på funksjonell magnetisk resonans imaging innspillinger som spilles av en gang-låst stimulans.

Transcript

Read Article

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
simple hit counter