Waiting
Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove
JoVE Journal
Neuroscience

A subscription to JoVE is required to view this content.

In Vitro Kile skive Forberedelse for å etterligne In Vivo Neuronal Circuit Connectivity
 
Click here for the English version

In Vitro Kile skive Forberedelse for å etterligne In Vivo Neuronal Circuit Connectivity

Article DOI: 10.3791/61664-v 10:31 min August 18th, 2020
August 18th, 2020

Chapters

Summary

Please note that all translations are automatically generated.

Click here for the English version.

Integrering av ulike synaptiske innganger til nevroner måles best i et preparat som bevarer alle presynaptiske kjerner for naturlig timing og kretsplastisitet, men hjerneskiver som vanligvis bryte mange tilkoblinger. Vi utviklet en modifisert hjerneskive for å etterligne in vivo kretsaktivitet samtidig som in vitro eksperimenteringsevne.

Transcript

Tags

Nevrovitenskap utgave 162 mediale olivocochlearonroner in vitro skive elektrofysiologi synaptisk integrasjon auditiv nerve auditiv hjernestamme cochleakjerne hemmende nevrotransmisjon
Read Article

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
Simple Hit Counter