Waiting
Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove
JoVE Journal
Neuroscience

This content is Open Access.

Uppdelning av mänskliga stamceller-härledda neuroner inom förmonterade plast Microfluidic chips
 
Click here for the English version

Uppdelning av mänskliga stamceller-härledda neuroner inom förmonterade plast Microfluidic chips

Article DOI: 10.3791/59250
May 3rd, 2019

Chapters

Summary May 3rd, 2019

Please note that all translations are automatically generated.

Click here for the English version.

Detta protokoll visar användningen av uppdelade mikroflödessystem chips, injektion gjuten i en cyklisk olefin sampolymer till odlade nervceller åtskilda från mänskliga stamceller. Dessa chips är förmonterade och lättare att använda än traditionella uppdelade poly (dimethylsiloxane) enheter. Flera vanliga experimentella paradigm beskrivs här, inklusive viral märkning, fluidic isolering, axotomy, och immunofärgning.

Transcript

Read Article

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
Simple Hit Counter