Waiting
Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove
JoVE Journal
Developmental Biology

This content is Open Access.

Optøning, dyrkning og Cryopreserving Drosophila cellelinjer
 
Click here for the English version

Optøning, dyrkning og Cryopreserving Drosophila cellelinjer

Article DOI: 10.3791/59459-v 07:57 min April 16th, 2019
April 16th, 2019

Chapters

Summary

Please note that all translations are automatically generated.

Click here for the English version.

Drosophila cellelinjer er vigtigt reagenser til både grundlæggende og biomedicinsk forskning. Denne artikel giver protokoller for optøning, subculturing og kryopræservering af almindeligt anvendte Drosophila cellelinjer til at hjælpe forskere med at indarbejde brugen af disse reagenser i deres forskning.

Tags

Udviklingsmæssige biologi spørgsmålet 146 Drosophila celle kultur kryopræservering dyrkningsmedier cellelinie bedste praksis
Read Article

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
Simple Hit Counter