Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove
JoVE Journal
Genetics

This content is Open Access.

Kütle spektrometresi tabanlı proteomik analizleri roman proteinler açıklayacak OpenProt veritabanı kullanarak kanonik olmayan açık okuma çerçevesi tercüme
 

Kütle spektrometresi tabanlı proteomik analizleri roman proteinler açıklayacak OpenProt veritabanı kullanarak kanonik olmayan açık okuma çerçevesi tercüme

Article doi: 10.3791/59589
April 11th, 2019

Summary April 11th, 2019

Please note that all translations are automatically generated.

Click here for the English version.

OpenProt polycistronic manken ökaryotik genleri zorlar serbestçe erişilebilir bir veritabanıdır. Burada, bir protokol OpenProt veritabanları kullanımı için kütle spektrometresi veri kümeleri sorguya zaman mevcut. OpenProt kullanarak proteomik deneyler çözümleme için veritabanına roman ve önceden belirlenemeyen proteinler için izin verir.

Read Article

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
simple hit counter