Waiting
Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove
JoVE Journal
Medicine

A subscription to JoVE is required to view this content.
You will only be able to see the first 2 minutes.

Ultralyd av den voksne mannlige urinveiene for urin funksjonell testing
 
Click here for the English version

Ultralyd av den voksne mannlige urinveiene for urin funksjonell testing

Article DOI: 10.3791/59802-v 05:25 min
August 14th, 2019

Chapters

Summary August 14th, 2019

Please note that all translations are automatically generated.

Click here for the English version.

Vi beskriver bruken av høyfrekvent ultralyd med kontrast avbildning som en metode for å måle blærevolum, blære veggtykkelse, urin hastighet, ugyldig volum, annullert varighet og urinrør diameter. Denne strategien kan brukes til å vurdere ugyldig dysfunksjon og behandling effekt i ulike mus modeller av lavere urin skrift dysfunksjon (LUTD).

Transcript

Read Article

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
Simple Hit Counter