Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove
JoVE Journal
Medicine

A subscription to JoVE is required to view this content.
You will only be able to see the first 20 seconds.

Nanoskopisk avbildning av mänskliga vävnads sektioner via fysisk och isotropisk expansion
 

Nanoskopisk avbildning av mänskliga vävnads sektioner via fysisk och isotropisk expansion

Article doi: 10.3791/60195
September 25th, 2019 Usage Statistics

Summary September 25th, 2019

Please note that all translations are automatically generated.

Click here for the English version.

Nanoskalig avbildning av kliniska vävnadsprover kan förbättra förståelsen av sjukdomens patogenes. Expansion patologi är en version av expansionsmikroskopi (ExM), modifierad för kompatibilitet med vanliga kliniska vävnadsprover, för att utforska nanoskalens konfiguration av biomolekyler med konventionella diffraktions begränsade Mikroskop.

Read Article

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
simple hit counter