Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove
JoVE Journal
Chemistry

A subscription to JoVE is required to view this content.
You will only be able to see the first 20 seconds.

Studera ytaktiva effekter på hydratkristallisering vid oljevatten gränssnitt med hjälp av en billig integrerad modulär Peltier Device
 
Click here for the English version

Studera ytaktiva effekter på hydratkristallisering vid oljevatten gränssnitt med hjälp av en billig integrerad modulär Peltier Device

Article doi: 10.3791/60391
March 18th, 2020

Summary March 18th, 2020

Please note that all translations are automatically generated.

Click here for the English version.

Vi presenterar ett protokoll för att studera bildandet av hydrater i närvaro av icke joniska ytaktiva ämnen på gränssnittet för en vattendroppe nedsänkt i cyclopentane. Protokollet består av att bygga en billig, programmerbar temperaturregulator. Temperaturkontrollsystemet kombineras med visualiseringstekniker och interna tryckmätningar.

Transcript

Read Article

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
simple hit counter