Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove
JoVE Journal
Medicine

This content is Open Access.

Yaşayan Organoidlerde Bağırsak Bariyerinin Bozulmasının Araştırılması
 
Click here for the English version

Yaşayan Organoidlerde Bağırsak Bariyerinin Bozulmasının Araştırılması

Article doi: 10.3791/60546
March 26th, 2020

Summary March 26th, 2020

Please note that all translations are automatically generated.

Click here for the English version.

Burada ince bağırsak organoidlerinin bariyer bütünlüğünü ölçmek için bir teknik açıklanmıştır. Yöntemin canlı organoidlere dayanması, farklı bariyer bütünlüğünün maddeleri veya bunların kombinasyonlarını zaman içinde çözümlü bir şekilde modüle ederek sıralı olarak araştırılmasını sağlar.

Transcript

Read Article

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
simple hit counter