Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove
JoVE Journal
Medicine

This content is Open Access.

Undersöka intestinal barriär nedbrytning i levande organoider
 
Click here for the English version

Undersöka intestinal barriär nedbrytning i levande organoider

Article doi: 10.3791/60546
March 26th, 2020

Summary March 26th, 2020

Please note that all translations are automatically generated.

Click here for the English version.

Här beskriver vi en teknik för att kvantifiera barriärintegriteten hos små tarmorganoider. Det faktum att metoden är baserad på levande organoider möjliggör sekventiell undersökning av olika barriärintegritetsmodulerande ämnen eller kombinationer av dessa på ett tidsuppslöjt sätt.

Transcript

Read Article

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
simple hit counter