Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove
JoVE Journal
Neuroscience
Author Produced

A subscription to JoVE is required to view this content.
You will only be able to see the first 20 seconds.

Subliminal Measurement (PMSM) efter film (PMSM), för att undersöka implicit social partiskhet
 
Click here for the English version

Subliminal Measurement (PMSM) efter film (PMSM), för att undersöka implicit social partiskhet

Article doi: 10.3791/60817
February 29th, 2020

Summary February 29th, 2020

Please note that all translations are automatically generated.

Click here for the English version.

Detta protokoll beskriver användningen av filmer för att undersöka hjärnans mekanismer bakom implicita sociala fördomar under funktionell magnetisk resonanstomografi. När ansiktet på en huvudperson presenteras efter en film subliminally, väcker det ett implicit svar baserat på kunskap om huvudpersonen som vunnits under filmen.

Transcript

Read Article

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
simple hit counter