Waiting
Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove
JoVE Journal
Medicine

A subscription to JoVE is required to view this content.
You will only be able to see the first 2 minutes.

Upprepad Orotracheal Intubation hos möss
 
Click here for the English version

Upprepad Orotracheal Intubation hos möss

Article DOI: 10.3791/60844-v
March 27th, 2020

Chapters

Summary March 27th, 2020

Please note that all translations are automatically generated.

Click here for the English version.

Målet med denna artikel är att beskriva en raffinerad metod för intubation av laboratoriemusen. Metoden är noninvasive och därför idealisk för studier som kräver seriell övervakning av andningsfunktion och/eller instillation av behandlingar i lungan.

Transcript

Read Article

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
Simple Hit Counter