Waiting
Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove
JoVE Journal
Behavior

A subscription to JoVE is required to view this content.
You will only be able to see the first 2 minutes.

Donma ve Uçuş Davranışını İncelemek İçin Yeni Bir Pavlovian Korku Şartlandırma Paradigması
 
Click here for the English version

Donma ve Uçuş Davranışını İncelemek İçin Yeni Bir Pavlovian Korku Şartlandırma Paradigması

Article DOI: 10.3791/61536-v 09:26 min
January 5th, 2021

Chapters

Summary January 5th, 2021

Please note that all translations are automatically generated.

Click here for the English version.

Savunma amaçlı davranışsal tepkiler tehdit yoğunluğuna, yakınlığa ve maruz kalma bağlamı üzerine kuruludur. Bu faktörlere dayanarak, bireysel deneklerde koşullandırılmış donma ve uçuş davranışı arasında net geçişler sağlayan klasik bir şartlandırma paradigması geliştirdik. Bu model anksiyete, panik ve travma sonrası stres bozukluklarında yer alan patolojilerin anlaşılması için çok önemlidir.

Transcript

Read Article

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
Simple Hit Counter