Waiting
Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove
JoVE Journal
Biology

This content is Open Access.

Fotodiodebasert optisk bildebehandling for opptak av nettverksdynamikk med enkel nevronoppløsning i ikke-transgene hvirvelløse dyr
 
Click here for the English version

Fotodiodebasert optisk bildebehandling for opptak av nettverksdynamikk med enkel nevronoppløsning i ikke-transgene hvirvelløse dyr

Article DOI: 10.3791/61623-v
July 9th, 2020

Chapters

Summary July 9th, 2020

Please note that all translations are automatically generated.

Click here for the English version.

Denne protokollen presenterer en metode for avbildning av nevron populasjonsaktivitet med encellet oppløsning i ikke-transgene hvirvelløse arter ved hjelp av absorbansspenningssensitive fargestoffer og en fotodiodematrise. Denne tilnærmingen muliggjør en rask arbeidsflyt, der avbildning og analyse kan forfølges i løpet av en enkelt dag.

Read Article

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
Simple Hit Counter