Waiting
Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove
JoVE Journal
Biology
Author Produced

This content is Free Access.

Rask, kostnadseffektiv, enzymfri passering av humane pluripotente stamceller på materceller ved etylendiamintetraeddiksyremediert disadhesjon
 
Click here for the English version

Rask, kostnadseffektiv, enzymfri passering av humane pluripotente stamceller på materceller ved etylendiamintetraeddiksyremediert disadhesjon

Article DOI: 10.3791/63788-v 07:21 min July 7th, 2023
July 7th, 2023

Chapters

Summary

Please note that all translations are automatically generated.

Click here for the English version.

For å unngå begrensningene forbundet med enzymatisk eller mekanisk passering av humane embryonale stamceller (hESCs) og humane induserte pluripotente stamceller (hiPSCs) dyrket på materceller, har vi etablert en rask, effektiv, kostnadseffektiv metode med høy avkastning for høsting av hESC- eller hiPSC-kolonier opprettholdt på et matercellelag av humane forhudsfibroblaster ved bruk av EDTA-mediert dis-adhesjon.

Tags

Passaging humane pluripotente stamceller materceller etylendiamintetraeddiksyre disadhesjon materfri kultur primet tilstand differensieringskapasitet høsting kulturer kalsiumkelator EDTA mekanisk høsting enzymatisk høsting HESC-linjer humane forhudsfibroblaster
Read Article

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
Simple Hit Counter